top of page

VII Ogólnopolska Konferencja Lekarsko-Farmaceutyczna Bezpieczna Farmakoterapia

WYPEŁNIJ ELEKTRONICZNIE 
FORMULARZ UCZESTNICTWA W KONFERENCJI 

i wyślij na adres mailowy:  szkolenia@salusint.com.pl

bottom of page