top of page
program_uczestnicy_19092022.jpg
aspen.jpg
adamed.jpg
glenmark.jpg
nestle.jpg
fresenius kabi.jpg
bausch health.jpg
sandoz.jpg
polpharma.jpg
ever pharma.jpg
zentiva.jpg
nutricia.jpg
berlin chemie.jpg
cropped-tzf.logo-teams-meet.jpg
gerot lannach.jpg
hasco.jpg
ecolab.jpg
AOP-HEALTH_CMYK_v1.jpg
chlosta.jpg

prof. dr hab. n. med. Piotr L. Chłosta

Kierownik Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Absolwent Wydziału Lekarskiego Wrocławskiej Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich. Chirurg, specjalista urolog. Od 2008 roku przewodniczący Sekcji Endourologii PTU, a w latach 2002-2014 delegat PTU do Europejskiej Rady Urologii (European Board of Urology). W latach 2004-2012 konsultant wojewódzki w dziedzinie urologii dla województwa świętokrzyskiego. Profesor wizytujący Universitätsklinikum für Urologie Carl Gustav Carus Dresden. Głównymi kierunkami zainteresowań naukowych i zawodowych prof. Piotra Chłosty są: urologia onkologiczna, endourologia, urologia laparoskopowa oraz nauczanie urologii.

Profesor Chłosta pierwszy w Polsce i jako jeden z pierwszych urologów na świecie wykonał laparoskopowe wycięcie zaotrzewnowych węzłów chłonnych u chorych na przerzutowego raka jądra oraz jako pierwszy urolog na świecie wykonał operację wszczepienia sztucznego zwieracza wokoło cewki sterczowej u mężczyzny metodą laparoskopii.Autor wielu wydawnictw naukowych, członkiem wielu towarzystw naukowych, między innymi European Association of Urology (EAU), Association of Academic European Urologists (AAEU), Laparoscopy Working Group of European Section Uro-Technology (ESUT), American Urological Association (AUA), a od 2014 roku Royal College ofSurgeons FRCS (Glasg).

szura.jpg

prof. dr hab. n. med. Mirosław Szura

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie, specjalista w zakresie chirurgii ogólnej oraz chirurgii onkologicznej. Do końca 2015 r. pracownik I Katedry Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Obecnie pełni funkcję Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Zakonu Bonifratrów Św. Jana Grandego w Krakowie oraz Kierownika Kliniki Chirurgii Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM. Wybitny specjalista w dziedzinie diagnostyki endoskopowej.

Autor i współautor wielu doniesień naukowych, rozdziałów w podręcznikach,realizator projektów badawczych, uczestnik kilkudziesięciu konferencjinaukowych oraz staży zagranicznych. Członek American College of Surgery.

zagozdzon.jpg

dr hab. n. med. Radosław Zagożdżon

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w roku 1996. Uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w 1998 roku w Instytucie Biostruktury, WUM.
W latach 1997-2000 pracował jako lekarz w Klinice Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii WUM. W 1999 roku otrzymał pierwszy stopień specjalizacji w zakresie medycyny wewnętrznej. W latach 1999-2000 pracował jako adiunkt w Zakładzie Immunologii WUM.
W latach 2000-2005 był zatrudniony jako stażysta podoktorancki, a następnie (2005-2008) instruktor w Beth Israel Deaconess Medical Center, szpitalu klinicznym Harvard Medical School w Bostonie, USA. W latach 2008-2012 pracował jako stażysta podoktorancki - wykładowca w University College Dublin w Irlandii.
W latach 2012-2015 był liderem grupy badawczej w projekcie BASTION (sponsorowanym ze środków FP7 Unii Europejskiej), a następnie w Zakładzie Immunologii WUM liderem projektu badawczego (sponsorowanego przez Narodowe Centrum Nauki) do końca roku 2016. Tytuł doktora habilitowanego uzyskał w roku 2016.
Od początku roku 2017 pełni funkcję kierownika Zakładu Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii WUM. Pracuje również od 2016 jako lekarz w Klinice Immunologii,
Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus oraz od 2015 jest konsultantem naukowym w Zakładzie Bioinformatyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN.

machała.jpg

prof. dr hab. n. med. Waldemar Machała

Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1989). Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii (1996) i medycyny ratunkowej (2001). Tytuł naukowy doktora nauk medycznych uzyskał w 1995 r., a w 2007 roku – doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2011 r. roku został prof. nadzw. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Po stażu podyplomowym przez 2 lata pracował, jako starszy lekarz 124 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w Szczecinie. Od 1992 r. – Wojskowej Akademii Medycznej. Kierował Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Brzezinach (2001 – 2003). Dyżurował w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łodzi. Od 2003 r. kieruje Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii – do 2014 r., pracując w USK im. WAM-CSW, a od 2014 r. w CSK-CKD. 

W latach 2012-2013 był lekarzem Szpitala Polowego, Polskiego Kontyngentu Wojskowego
w Afganistanie. Zainteresowania zawodowe obejmują monitorowanie układu sercowo-naczyniowego i ośrodkowego nerwowego, techniki znieczulenia do operacji w obrębie klatki piersiowej, brzucha, narządu ruchu i ośrodkowego układu nerwowego. Ponadto – wpływ różnych technik i metod znieczulenia na parametry oddechowe i hemodynamiczne oraz wpływ urazu (także operacyjnego) na ustrój. Osobnym rejonem zainteresowań pozostaje intensywna terapia chorych po ciężkich urazach oraz znajdujących się w niewydolności wielonarządowej.
Autor 2 książek i 1 skryptu z dziedziny anestezjologii, 47 rozdziałów książkowych i redaktor naukowy – 5 z anestezjologii, intensywnej terapii i medycyny taktycznej.

przeklasa-muszynska.jpg

dr n.med Anna Przeklasa-Muszyńska

Absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie. W 2004 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest pracownikiem Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie pełni obowiązki kierownika Zakładu Badania i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM. Ukończyła studia podyplomowe w Europejskiej Szkole Anestezjologii (FEEA). Jest absolwentką studiów podyplomowych „Medycyna bólu”. Uczestniczyła w szkoleniach i zjazdach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Jest wykładowcą na kursach i studiach organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ, a także Komitet Europejskiej Edukacji w Anestezjologii (CEEA).
Ma wieloletnie doświadczenie z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, leczenia bólu ostrego i przewlekłego. Przedmiotem jej zawodowego zainteresowania są techniki anestezji regionalnej, leczenie bólu ostrego i przewlekłego, a zwłaszcza leczenie bólów głowy i twarzy, bólu neuropatycznego. Autorka wielu prac naukowych,w tym dotyczących leczenia bólu. Członek wielu towarzystw, w tym Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskiego Towarzystwa Badania i Leczenia Bólu, International Association fo the Study of Pain.

grela wojewoda.jpg

Dr n. med. Aleksandra Grela-Wojewoda 
 

Specjalista w zakresie onkologii klinicznej oraz internista z 25-letnim doświadczeniem. Zajmuje się leczeniem oraz diagnozowaniem chorób wewnętrznych. W obrębie zainteresowań znajdują się przede wszystkim zagadnieniami związane z nowoczesną terapią onkologiczną. Obecnie pracuje w Klinice Onkologii Klinicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie oraz współpracuję z ośrodkiem badań klinicznych MCM Pratia w Krakowie. 

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Otrzymała tytuł doktora nauk medycznych nadany przez Radę Naukową Instytutu Onkologii w Warszawie broniąc rozprawy pt. Analiza przydatności wybranych czynników ryzyka, badań biochemicznych i echokardiograficznych w monitorowaniu powikłań sercowo-naczyniowych u chorych leczonych trastuzumabem.

Dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt prac na temat terapii onkologicznej, opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych. Ponadto jest autorką rozdziałów w książkach, a także publikacji zjazdowych w tym na kongresach międzynarodowych oraz jest uczestnikiem grantów naukowych.

Prof. dr hab. n. farm. Barbara Filipek.jpg

prof. dr n. farm. Barbara Filipek
 

Jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego AM w Krakowie. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Katedrze Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego AM w Krakowie. Stopień naukowy doktora n. farmaceutycznych uzyskała w 1977 r. Po uzyskaniu tytułu dr hab. n. farm w roku 1995 objęła kierownictwo Pracowni Wstępnych Badań Farmakologicznych  katedry Farmakodynamiki. W roku 2002 uzyskała tytuł profesora nauk farmaceutycznych i w tym samym roku powołana została na kierownika Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego. Od 2005 r. jest również kierownikiem Katedry Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. W roku 2009 uzyskała stanowisko profesora zwyczajnego w UJ CM. Dorobek naukowy prof. dr hab. Barbary Filipek obejmuje autorstwo lub współautorstwo 151 prac oryginalnych, 54 prac monograficznych, 18 rozdziałów w książkach, redakcję 4 pozycji książkowych, 27 patentów na aktywne struktury chemiczne, 240 doniesień zjazdowych oraz promotorstwo 12 ukończonych doktoratów.

Marcin Dziekiewicz.jpg

dr n. med. Marcin Dziekiewicz
 

Absolwent warszawskiej Akademii Medycznej, adiunkt w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci. Specjalizuje się w pediatrii i gastroenterologii dziecięcej. Pracuje w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury. 
Na co dzień poza leczeniem pacjentów prowadzi badania naukowe i naucza studentów.

Załącznik bez tytułu 00437.jpeg

Dr n. farm. Paweł Węgrzyn

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, Medical University of Vienna, Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach, członek Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii oraz Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej, od wielu lat wykładowca i propagator zasad skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii oraz Rezolucji Unijnych związanych z tym zagadnieniem. Autor i współautor wielu publikacji oraz książek jak np. „Optymalizacja farmakoterapii-kompendium dla farmaceuty”, od wielu lat prowadzi szkolenia dla personelu medycznego w wielu polskich szpitalach, stawia na szeroko pojętą współpracę lekarzy z farmaceutami oraz personelem pielęgniarskim, „walczy” z przyzwyczajeniami i rutyną w procesie farmakoterapii, edukuje jak tworzyć procedury i wdrażać teorię w praktykę medyczno-farmaceutyczną.  

bottom of page