top of page

IX Ogólnopolska Konferencja
Lekarsko – Farmaceutyczna
„Bezpieczna Farmakoterapia”
odbyła się 6-7 października 2017 r.
i została zorganizowana przez
Fundację ZDROWIE i OPIEKA
w Krakowie.

Wydarzenie odbyło się jak zwykle pod patronatem znanych osobistości świata nauki:

Dziekana Wydziału lekarskiego UJCM: prof. dr hab. med. Macieja Małeckiego

Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJCM: prof. UJ dr hab. Jacka Sapy

Udział w tym ważnym wydarzeniu wzięło wielu farmaceutów z całego kraju. Przewodnim tematem wszystkich prezentacji były „Aktualne możliwości terapii białaczek i chorób nowotworowych skóry”.

Wykłady odbyło się w centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJCM, które mieści się przy ulicy Łazarza 16.

 

Konferencję otworzyli prezes Fundacji Zdrowie i Opieka Dorota Świętek, przewodniczący komitetu naukowego prof. dr hab. Maciej Pawłowski oraz mgr farm. Janina Pawłowska – ekspert ds. farmacji szpitalnej.

Po wykładach wszyscy uczestnicy konferencji zostali zaproszeni na Wieczór Koleżeński do kultowej i jednej z najstarszych restauracji
w Krakowie jaką jest Restauracja Hawełka. To sala Tetmajerowska która w ponad stu letniej historii gościła najznamienitsze osobistości świata kultury i sztuki.

 

Drugi dzień konferencji rozpoczął się wykładem pod tytułem „Perspektywy terapii biologicznej w leczeniu chorób nowotworowych” poprowadziła dr hab. Monika Papież z Zakładu Cytologii Katedry farmakologii Wydziału Farmaceutycznego UJCM. Drugi tego dnia wykład dotyczył Postepów w leczeniu chorób nowotworowych skóry i został przygotowany prze dr med. Łukasza Kwintę z Katedry Onkologii Wydziału Lekarskiego UJCM.

SPONSORZY KONFERENCJI:

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. med. Janusz Marcinkiewicz (Katedra Immunologii, Wydział Lekarski UJCM). Tematem tej prezentacji był „Rola układu immunologicznego w patomechaniźmie i leczeniu chorób nowotworowych.

Prelegentem kolejnego wykładu był dr Tomasz Ogórka(Klinika i Katedra Hematologii, Wydział Lekarski UJCM). Prezentacja przygotowana przez dr Tomasza Ogórka nosiła tytuł „Postępy w farmakoterapii chorób nowotworowych układu krwiotwórczego”.

Kolejny w tym dniu wykład przeprowadził prof. UJ dr hab. Jacek Sapa (Zakład Wstępnych Badań Farmakologicznych, Katedra Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego UJCM). Tematem tej prezentacji był „Mechanizmy działania leków stosowanych
w farmakoterapii chorób nowotworowych układu krwiotwórczego”. Tego samego dnia tuż po przerwie kawowej do prezentacji przystąpiła lek. med. Kinga Szczepanek. Wykład dotyczył „Terapii żywieniowych w przebiegu chorób nowotworowych”. Ostatnim wykładowcą tego dnia była mgr farm. Magdalena Piętka. Temat tej prezentacji nosił tytuł „Mieszaniny do żywienia pozajelitowego w chorobach nowotworowych”.

Tematem kolejnej prezentacji zajął się dr hab. med. Grzegorz Porębski z Zakładu Alergologii Klinicznej i Środowiskowej, Katedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych Wydziału Lekarskiego UJCM. Prezentacja nosiła temat „Ogólne zasady diagnostyki i leczenia chorób alergicznych skóry”. Ostatni wykład tegorocznej konferencji poprowadził dr hab. farm. Przemysław Dorożyński z Instytutu Farmaceutycznego Warszawie. Biofarmaceutyczne aspekty stosowania leków dermatologicznych były tematem przygotowanej prezentacji. Wszystkie tematy wykładów były bardzo aktualne i przekazane w ciekawy sposób co potwierdziły opinie słuchaczy. Poziom przyswojenia i zrozumienia tematów został sprawdzony na końcu konferencji podczas testu. Poprawne rozwiązanie testu końcowego wiązało się ze zdobyciem tzw twardych i miękkich punktów szkoleniowych. Uczestnicy, którzy pozytywnie zdali test, otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę.
W konferencji wzięło udział około 140 osób. Z wyników uzyskanych na teście można spokojnie wywnioskować,
że wszystkie wykłady zostały przyswojone przez słuchaczy na bardzo dobrym poziomie.

bottom of page