top of page

Webinar - I SPOTKANIE FARMACEUTÓW W ETERZE

webinar(2).jpg

Zapraszamy na pierwszą cześć szkolenia
pt.: I SPOTKANIE FARMACEUTÓW W ETERZE,

które odbędą się 3 i 10 grudnia 2020 roku na platformie ClickMeeting.

 

Za udział w spotkaniach będzie można otrzymać 4 punkty twarde na podstawie pozytywnie zrealizowanego testu.

Harmonogram spotkań:

Część 1

Czwartek, 3 grudnia 2020 r.

10:00 – 10:45 - Instrumenty dzielenia ryzyka w ustawie refundacyjnej czym się różnią od zachęty
i kiedy mają zastosowanie?
 - 
Agata Zalewska-Gawrych - Radca prawny, wspólnik Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp.j.

 

10:45 – 12:15 - Komunikacja interpersonalna w doradztwie i w opiece farmaceutycznej
- Prof. dr hab. Paweł Olczyk - Kierownik Zakładu Farmacji Aptecznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych
w Sosnowcu 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

 

Link do formularza rejestarcyjnego na szkolenie o godzinie 10:00:

https://salus.clickmeeting.com/i-spotkanie-farmaceutow-w-eterze/register?_ga=2.141824699.805152175.1606721626-1688237061.1604480702

 

Powtórka: Czwartek, 3 grudnia 2020 r.

17:00 – 17:45 - Instrumenty dzielenia ryzyka w ustawie refundacyjnej czym się różnią od zachęty
i kiedy mają zastosowanie?
 - 
Agata Zalewska-Gawrych - Radca prawny, wspólnik Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp.j.

 

17:45 19:15 - Komunikacja interpersonalna w doradztwie i w opiece farmaceutycznej
- Prof. dr hab. Paweł Olczyk - Kierownik Zakładu Farmacji Aptecznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych
w Sosnowcu 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Link do formularza rejestarcyjnego na powtórkę szkolenia o godzinie 17:00 

https://salus.clickmeeting.com/i-spotkanie-farmaceutow-w-eterze1/register?_ga=2.250469007.805152175.1606721626-1688237061.1604480702

 

Część 2

Czwartek, 10 grudnia 2020 r.

 

10:00 11:30 - Jak sobie poradzić z pandemią SARS-CoV-2?

Prof. dr hab. Tomasz Wąsik - Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Wirusologii

Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Powtórka: Czwartek, 10 grudnia 2020 r.

18:00 19:30 - Jak sobie poradzić z pandemią SARS-CoV-2?

Prof. dr hab. Tomasz Wąsik - Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Wirusologii

Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Uwagi techniczne:

- Rejestracja jest bez ograniczeń, natomiast ilość miejsc w pokoju webinarowym jest ograniczona do 500 osób jednocześnie.

- O udziale decyduje kolejność wejścia do pokoju webinarowego, a nie kolejność rejestracji.

- Za udział w webinarze można otrzymać 4 punkty twarde. Warunkiem otrzymania punktów jest pozytywne rozwiązanie testu.

- Jeżeli link z dostępem do pokoju webinarowego nie dotrze, proszę sprawdzić skrzynkę SPAM lub proszę o kontakt z Panem

Jerzym Kurkowskim z działu marketingu Salus International j.kurkowski@salusint.com.pl lub kom: 660742246

Zdobądź 4 pkt!

WYKŁADOWCY:

Agata Zalewska-Gawrych, radca prawny

RADCZYNI1.jpg

Od 2011 r. jest wspólnikiem w Kancelarii Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp. j. Podmiotom z branży farmaceutycznej doradza od 2004 r., specjalizując się m.in. w zagadnieniach dotyczących ustalania cen produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz ich refundacji. Przez kilka ostatnich lat zdobyła bogate doświadczenie doradzając klientom również w zakresie rejestracji, reklamy i dystrybucji produktów leczniczych. Prowadziła projekty związane ze zmianą sposobu dystrybucji produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Opracowywała i opiniowała procedury wewnętrzne dla klientów i współpracowała przy ich wdrażaniu w ramach procesów compliance review. Uczestniczyła w procesie legislacyjnym dotyczącym istotnych dla branży farmaceutycznej aktów prawnych reprezentując branżowe organizacje zrzeszające firmy farmaceutyczne i ich przedstawicieli. Obecnie zajmuje się również doradztwem na rzecz podmiotów z sektora żywnościowego oraz kosmetycznego, w szczególności w zakresie prawidłowego oznakowania i reklamy produktów. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych dotyczących m.in. właściwej kwalifikacji produktów. Od 2009 roku jest rekomendowana przez wydawnictwo Chambers Europe jako specjalista z zakresu prawa farmaceutycznego w Polsce. Prowadzi szkolenia wewnętrzne dla firm oraz występuje jako prelegent na konferencjach organizowanych dla klientów z branży farmaceutycznej i żywnościowej. Włada biegle językiem angielskim.

prof. dr hab. n. farmaceutycznych Paweł Olczyk

Olczyk foto.jpg

Ukończył Wydział Farmaceutyczny Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach zdobywając tytuł zawodowy magistra farmacji, a w 2007 r. stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych.
W 2014 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych. Jest również specjalistą w zakresie farmacji aptecznej.
Jako pracownik SUM, pełni funkcję kierownika Zakładu Farmacji Aptecznej Katedry Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Od 2004 r. do nadal, prof. dr hab. n. farm. Paweł Olczyk sprawuje kontrolę nad studenckimi zawodowymi praktykami wakacyjnymi dla studentów kierunku farmacja (po III i IV roku studiów), a od 2007 r. do nadal pełni opiekę nad stażystami, odbywającymi sześciomiesięczną praktykę przed dyplomową na kierunku farmacja. Od 2014 r. do nadal dr hab. n. farm. Paweł Olczyk pełni również funkcję opiekuna praktyk studenckich po III roku studiów na kierunku farmacja. Jest wykładowcą kursów do specjalizacji z farmacji aptecznej, medycznej diagnostyki laboratoryjnej i jest również wykładowcą w ramach ciągłych szkoleń dla farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.
Od 2005 r. należy do Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Niezależnie od pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty, prof. dr hab. n. farm. Paweł Olczyk ma kontakt z praktycznym aspektem zawodu aptekarza, wykonując go w aptekach otwartych.

prof. dr hab. n. farmaceutycznych Tomasz J. Wąsik

prof_Tomasz_J._Wąsik.jpg

Jest kierownikiem Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Wirusologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Działalność naukowo-badawcza Pana Profesora stanowi kontynuację badań rozpoczętych podczas staży naukowych w Thomas Jefferson University i Drexel University w Filadelfii nad rolą osobniczych i wirusowych czynników w etiopatogenezie zakażenia HIV-1). Wyniki badań prowadzonych już w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w ramach programów UE CASCADE i EuroCoord, pozwoliły określić rolę genetycznych czynników osobniczych i wirusowych w szerzeniu się epidemii HIV w Polsce, oraz wyjaśnić powiązania filogenetyczne wirusa obrazujące jego zmienność i ewolucję molekularną. Istotną wartością podjętych badań jest określenie po raz pierwszy w Polsce stopnia transmisji mutacji związanych z lekoopornością wśród osób z potwierdzonym świeżym zakażeniem HIV. Innym istotnym osiągnięciem jest wykrycie i opisanie aktywnego ogniska występowania wirusa kleszczowego zapalenia mózgu w populacji kleszczy z terenów rekreacyjnych Górnego Śląska, czyli z rejonów, które były uważane za wolne od tego patogenu. Ponadto Pan Profesor jest zaangażowany w badania nad rolą czynników genetycznych w rozwoju chorób prionowych, badania wrażliwości klinicznych szczepów gronkowców na naturalne związki polifenolowe o działaniu przeciwbakteryjnym i badania zmian struktury populacji bakterii glebowych w obecności antybiotyków. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, International AIDS Society (IAS) oraz Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, gdzie pełni funkcję przewodniczącego Grupy Roboczej do spraw Mikrobiologii i Parazytologii. Laureat nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Zespołowej Ministra Zdrowia, pięciu nagród Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za działalność naukową, nagrody środowiska studenckiego SUM „Seropozytywny Wykładowca” dla nosicieli pasji w nauczaniu. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

SPONSORZY SPOTKANIA:

aop_orphan_logo_CMYK.jpg
logo_SI_granat.png
bottom of page